O NÁS

Naša spoločnosť sa venuje výkonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.  a príslušných STN noriem. 

Našim klientom poskytujeme  výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií , prílojok NN a blezkozvodov.  Naši zákazníci od nás získavajú individuálny prístup, technickú podporu a poradenstvo.

 

 

Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky  je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

OPaOS celého sýstemu  sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

Montáž, opravy a údržba vyhradených elektrický zariadení

Vykonávame opravy elektrickej inštalácie, merania a regulácia, vyhľadávanie závad.

  • Opravy elektrickej inštalácie a elektrických zariadení.
  • Opravy rozvodov merania a regulácie riadiacich systémov.
  • Opravy domácich dorozumievacích systémov, komunikácie medzi telefónom v byte a vstupnými dverami bytovky.
  • Oprava ovládacích prvkov, spínačov, časových a digitálnych relé.

 

Prihlásiť sa na odber